Het  10e Bestuur

Het tiende bestuur van Aladdin bestaat uit vier leden: de voorzitter, penningmeester, secretaris en het algemeen bestuurslid. Sanne, derdedejaars student bij de bachelor Religiewetenschappen, is dit jaar onze voorzitter. Roos Brandt is naast penningmeester ook derdejaars student bij de bachelor Islam en Arabisch. Roos Monshouwer is de secretaris en eerstejaars student Religiewetenschappen. Joep is tweedejaars student bij de bachelor Religiewetenschappen en zal dit jaar algemeen bestuurslid zijn. Wij zijn te vinden op ons kantoor op Kromme Nieuwegracht 80, kamer 2.07 gedurende de openingstijden.

Naam Functie Email
Sanne Hoekstra Voorzitter voorzitter@aladdi.nl
Roos Monshouwer Secretaris secretaris@aladdi.nl
Roos Brandt Penningmeester penningmeester@aladdi.nl
Joep de Graaf Algemeen bestuurslid

Sanne Hoekstra

Ik heb voor religiewetenschappen gekozen om religie te bestuderen vanuit een ander hoek en bubbel dan mijn eigen. Het leuke aan religiewetenschappen is dat je de kans krijgt om de plek van religie in de (Nederlandse) maatschappij te bekijken. Je vormt automatisch een groter begrip van religieuze groepen/overtuigingen en levensstijlen door de kennis die je aangereikt krijgt. Je krijgt bovendien de vrijheid om te onderzoeken en papers te schrijven over de onderwerpen die jij fascinerend vind! Ik geniet er enorm van om te zien hoe groot de invloed van religie op ons (ja, ook jouw!) dagelijks leven is en hoe breed je religie eigenlijk kan opvatten!

Aladdin draagt, na gezelligheid, ook bij aan verbinding en goede gesprekken met mensen die je in je eigen bubbeltje misschien niet zou spreken! Het is gezellig, laagdrempelig en een kans om leuke lezingen, uitjes, en mogelijke reizen bij te wonen! Al met al is het een feestje om bestuur en lid van Aladdin te mogen zijn!


Roos Monshouwer

Ik ben derdejaars student sociologie en religiewetenschappen. Na eerst begonnen te zijn met sociologie kwam ik er al snel achter dat ik iets miste, en religiewetenschappen bleek de plek waar mijn hart lag. Ik ben erg geïnteresseerd in onder andere fundamentalisme, confrontaties met moderniteit, en interreligieuze dialoog. De studie is voor mij een erg fijne plek, met open en betrokken studenten en docenten, met laagdrempelig contact en interessante discussies en gesprekken onderling. Als secretaris is het onder andere mijn taak om contact te houden met de leden, dus bij vragen kun je altijd bij mij terecht! We zullen ons dit jaar inzetten om leuke activiteiten te organiseren, en een fijne band tussen bestuur, leden en docenten op te bouwen.


Roos Brandt

Ik ben Islam en Arabisch gaan studeren omdat ik het gevoel had dat de veel mensen in Nederland een negatief beeld hebben van de Islam door vooroordelen in plaats van kennis. Door islam en Arabisch te gaan studeren hoopte ik meer inzicht te krijgen over de islam in Nederland, maar ondertussen ben ik erachter gekomen dat juist andere aspecten van de religie en van het Midden Oosten ook heel erg interessant zijn. Door vanuit het perspectief van religiewetenschappen naar de Islam en het Midden Oosten te kijken wordt mijn beeld van de religie steeds meer verdiept. Ook bij Aladdin wordt je idee van religie en cultuur uitgedaagd. Als studievereniging organiseren we activiteiten rondom het thema van religie, maar ook als een activiteit hier niet direct bij aansluit komen we toch vaak uit bij gesprekken oven cultuur en religie. Door de verschillende interesses en inzichten van onze leden komt er zo altijd weer iets leuks uit de activiteiten!

 

Joep de Graaf

Ik ben Religiewetenschappen gaan studeren, omdat ik een groot enthousiasme had voor filosofie. Na veel (online) opendagen, overleggen met mijn filosofie docent (die mij nu les geeft op de universiteit) en één meeloop dag, was ik er van overtuigd. Ik heb altijd al een grote interesse in politiek en actuele (vooral maatschappelijke) vraagstukken gehad. De ruimte om over deze vraagstukken te debatteren gepaard met diepgang in de religie en de filosofie, was daarom ideaal. Binnen de faculteit hebben we dan ook vaak interessante gesprekken over onderwerpen en zo bouw je als snel banden op met je medestudenten. Ik ben een heel sociaal persoon, dus me aansluiten bij een studievereniging voor nog meer gezelligheid was ideaal. Toen ik de optie kreeg om in het tweede jaar bij het bestuur kunnen, was ik meteen verkocht.